PVC massive stenger

Polyvinylklorid – en termoplast med mange bruksmuligheter.

PVC er en amorf termoplast, som kjennetegnes ved at det er mulig å smelte materialet og bruke det på nytt. PVC er et av de mest benyttede materialene, da det på grunn av sin kjemiske sammensetning er mulig å gjenbruke igjen og igjen uten at polymerkjedene blir ødelagt.

Polyvinylklorid har god bestandighet mot de fleste kjemikalier, blant annet syrer, baser, fett, bensin og olje. Materialet er imidlertid ikke bestandig mot estere, ketoner og aromatiske hydrokarboner.

Massiv PVC kjennetegnes ved god mekanisk styrke, hardhet, stivhet og dimensjonsstabilitet, i tillegg til at materialet har gode optiske egenskaper. Polyvinylklorid er et materiale som blir skjørt i kulde.

Produktet har en standard brukstemperatur mellom -10 °C og +60 °C.

Bruk av PVC

Massiv PVC brukes primært i byggebransjen. Eksempler på byggeprodukter av PVC er drikkevannsrør, nedløpsrør, avløpssystemer, vindusrammer, kabelbakker, takrenner, gulvbelegg, tanker, profiler og takplater. I tillegg brukes PVC til skilting og i den visuelle industrien, der materialet ofte benyttes til lamper og skilt.

Gode miljøegenskaper

De massive PVC-stengene, foliene, myke platene, opskummede platene og massive platene vi selger på e-plast, er godkjent i henhold til RoHS-direktivet og inneholder derfor ikke de stoffene som RoHS-direktivet har utpekt som miljøskadelige.

I tillegg er vi medlem av WUPPI-ordningen, som er en innsamlingsordning som bidrar til å sikre at hard PVC blir samlet inn og gjenbrukt.

Les mer Mindre