PET - Stenger

Stenger av polyetylentereftalat

Disse stengene er fremstilt av polyetylentereftalat, også kalt PET, og fås både som et amorft transparent materiale og et delkrystallinsk. Begge typer blir benyttet til atskillige formål innen forbrukerprodukter og i stor grad til emballasje. PET blir ofte omtalt som polyester. De to PET-typene blir brukt til forskjellige formål, den amorfe PET-en blir ofte brukt til emballasje som brusflasker, matvarer og piller. Den delkrystallinske PET-en blir derimot ofte brukt til elektriske komponenter.

Stenger som er lette å arbeide med

Polyetylentereftalatstengene er lette å bearbeide, og generelt kan PET bearbeides med vanlig sponbearbeidende utstyr. Den amorfe PET-en kan kaldbøyes opptil 3 mm, og i tillegg kan den stanses og klippes. Det skal imidlertid nevnes at PET har lav UV-bestandighet, som gjør at den med tiden vil bli gul i fargen, samtidig med at dens egenskaper forringes. Dessuten har polyester vanskelig for å klebe.

Brukstemperaturen er forskjellig alt etter om man velger den amorfe eller delkrystallinske typen. Brukstemperaturen for amorf PET er -40 °C til +60 °C. Der den delkrystallinske er -40 °C til +100 °C. I tillegg vil det skje en hydrolytisk nedbrytning hvis polyester kommer i kontakt med vann over 55 °C.

Gjenbrukelig PET

En stor prosentdel av PET kan gjenbrukes. Det betyr også at det i de fleste produktene er benyttet gjenbrukt materiale helt opp til 60 % av produktet. I dag er vi dyktige til å få gjenbrukt gamle PET-plater, i produkter som fyll i jakker og soveposer, i industrielle bånd, bildeler osv.

Mange bruksmuligheter

De produktene av materialet PET som vi selger på webplast.no, er faktisk produsert i det som med en mer korrekte betegnelse heter PETP og PET LF. Amorf og delkrystallinsk sier kanskje ikke den vanlige forbruker noe, men i virkeligheten betyr det bare at materialet amorf er klart og gjennomsiktig i motsetning til delkrystallinsk, som er melkehvitt og ugjennomsiktig. Derfor brukes den amorfe PET-en oftest til produkter som elektronikk og matvarer, der man gjerne vil vise frem innholdet.

A-PET og PET-G

Disse platene er ekstrudert og ligner hverandre på mange områder. Platene fås i to farver, en klar med to blanke sider, eller en blank og en refleksfri, og dessuten kan A-PET fås i opal. Disse platene er ikke motstandsdyktige mot løsemidler, diverse syrer og baser, og slike stoffer bør derfor ikke komme i kontakt med platene. UV-stråling vil med tiden også påvirke platene og vil dermed på sikt resultere i gulning og en vesentlig forringelse av slagfastheten. Dessuten kan materialet bøyes, stanses og klippes. Brukstemperaturen er mellom -40 °C og +60 °C.

PET LF og PET-P

PET LF er en ekstrudert plate av polyetylentereftalat, som betyr at den er tilsatt fast smøremiddel (PTFE) for å få bedre friksjons- og slitasjeegenskaper. Denne typen er delkrystallinsk, som betyr at materialet har stor stivhet, styrke, gode slitasjeegenskaper, god slag- og strekkfasthet, lav fuktabsorpsjon og liten termisk utvidelse. Disse platene har også lav UV-bestandighet. Dette materialet er ikke bestandig overfor sterke løsemidler, syrer og baser, og det vil også skje en hydrolytisk nedbrytning ved kontakt med vann over 55 °C. Brukstemperaturen er mellom -40 °C og +100 °C.

Les mer Mindre