PA - Stenger

Polyamid – et produkt med utallige muligheter.

PA er et delvis krystallinsk ugjennomsiktig materiale som i dagligtale kalles polyamid eller nylon. Produktet har gode egenskaper og tåler slitasje, mekanisk påkjenning og utmattelse. PA fås i forskjellige kvaliteter, men selges ofte som PA 6 halvfabrikata. PA kommer både i ekstruderte og støpte varianter, standard formede plater, stenger og rør.

Nylon kan brukes til mange forskjellige deler og er spesielt godt egnet innen maskinindustrien, hvor det blant annet stilles høye krav til slitasje og styrkeegenskaper, bl.a. til glidelager, tannhjul, ruller, koblinger, hjul osv.

Hva materialet tåler

Polyamid er et materiale som tåler temperatursvingninger fra ca. -40 °C til ca. +100 °C. I tillegg er materialet enkelt å jobbe med og kan bearbeides med alminnelig håndverktøy, bl.a. boring, saging og fresing, da nylon ikke splintres. Videre kan det benyttes maskineringsutstyr. Det bør tas høyde for sponoppbygging ved boring i store diametre, fordi det ofte oppstår indre spenninger som kan medføre dannelse av revner.

Nylon har generelt en god kjemikalieresistens og er bestandig overfor mange svake baser, syrer og overfor mange olje- og fettyper samt en rekke løsemidler.

Polyamid trekker til seg en del vann, noe som medfører en forandring i de mekaniske og termiske egenskapene. Ved utendørs bruk kan dette medføre sprengninger ved frost. I tillegg påvirkes nylon natur av UV-stråling.

Gode miljøegenskaper

PA-platene vi selger er godkjent av RoHS-direktivet og inneholder derfor ikke de stoffene som RoHS-direktivet har utpekt som miljøskadelige.

Les mer Mindre