Nylon rør

Nylon– et produkt med utallige muligheter.

PA er et delkrystallinsk ugjennomsiktig materiale som i dagligtale kalles polyamid eller nylon. Produktet har gode egenskaper og tåler slitasje, mekanisk påkjenning og utmattelse. PA fås i forskjellige kvaliteter, men selges ofte som PA 6-halvfabrikata. PA kommer både i ekstruderte og støpte varianter, standard formede plater, stenger og rør.

Nylon kan brukes til mange forskjellige formål og er spesielt godt egnet innen maskinindustrien, hvor det blant annet stilles høye krav til slitasje- og styrkeegenskaper, bl.a. til glidelager, tannhjul, ruller, koblinger, hjul osv.

Hva materialet tåler

Polyamid er et materiale som tåler temperatursvingninger fra ca. -40 °C til ca. +100 °C. I tillegg er materialet enkelt å jobbe med og kan bearbeides med alminnelig håndverktøy, bl.a. boring, saging og fresing, da nylon ikke splintres. I tillegg kan det benyttes sponbearbeidende utstyr. Det bør tas høyde for sponoppbygging ved boring i store diametere, fordi det ofte oppstår indre spenninger som kan medføre dannelse av revner.

Nylon har generelt en god kjemikalieresistens og er bestandig overfor mange svake baser, syrer og overfor mange olje- og fettyper samt en rekke løsemidler.

Polyamid trekker til seg en del vann, noe som medfører en forandring i de mekaniske og termiske egenskapene. Ved utendørs bruk kan dette medføre sprengninger ved frost. I tillegg påvirkes nylonens natur av UV-stråling.

Forskjellige typer polyamid

Hos webplast har vi et utvalg av polyamid tilsatt 30 % glassfiber, noe som gir produktet større styrke og stivhet. Dermed er nylon tilsatt glass velegnet til komponenter som er eksponert for høy statisk belastning. Dessuten blir polyamid mer varmebestandig når den tilsettes glassfiber ved at glassfibrene klarer å holde på nylonmatrisen.

I forhold til normal polyamid har glassfiberforsterket nylon en større tendens til å slite på andre produkter. Derfor er normal nylon mer velegnet til glideapplikasjoner enn den glassfiberforsterkede typen.

I tillegg finnes det en støpt og en ekstrudert polyamid. Forskjellen på disse er at den støpte er sprøere og hardere samtidig som den tåler et høyere flatetrykk. Den ekstruderte har en høyere mekanisk styrke, stivhet og er bedre mot kryping enn den støpte.

Gode miljøegenskaper

De PA-rør, stenger og plater vi selger, er godkjent av RoHS-direktivet og inneholder derfor ikke de stoffene som RoHS-direktivet har utpekt som miljøskadelige.

Les mer Mindre