Angre kjøp

Slik er angreretten din ved kjøp på Webplast.no

Du har 14 dagers angrerett på kjøp foretatt på Webplast.no, uten at du må oppgi noen grunn for at du angrer kjøpet. Angreretten gjelder ikke ved levering av varer produsert etter kjøperens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg. Dette kan for eksempel være varer som er skåret til etter kundens egne mål.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen kjøperen eller en tredjeperson utpekt av kjøperen, men ikke transportøren, får varene i fysisk besittelse. Hvis det er inngått en avtale om kjøp og levering av flere forskjellige varer som er bestilt på én ordre, og som leveres enkeltvis, eller det er inngått en avtale om kjøp og levering av en vare som består av flere partier eller deler, går angrefristen ut 14 dager etter den dagen da kjøperen eller en tredjeperson utpekt av kunden, men ikke transportøren, får den siste varen, det siste partiet eller den siste delen i fysisk besittelse.

Noen varer kan på grunn av sin art ikke returneres med vanlig post, men må tilbakeleveres med transportør. Generelt gjelder dette alle større gjenstander. Kostnadene ved dette varierer avhengig av valg av transportør, typen vare som skal returneres, og hvor langt varen skal sendes. Kontakt oss, så finner vi en praktisk måte å gjøre det på. 

Kjøperen må selv betale utgiftene til tilbakelevering av varen hvis kjøperen angrer kjøpet. Kjøperen har dermed ikke rett til å få tilbakebetalt fraktkostnadene for tilbakeleveringen. Kjøperen gjøres oppmerksom på at varen skal returneres til Webplast.no lager med adresse i Danmark. Tilbakelevering skal skje i original, ubrutt emballasje. Hvis en vare er tatt i bruk av kjøperen, forbeholder Webplast.no seg retten til å trekke fra et beløp tilsvarende reduksjonen i varens handelsmessige verdi. 

Hvordan angrer jeg?

Ved ønske om å benytte angreretten må kjøperen melde fra om dette per e-post til kontakt@webplast.no. Deretter vil Webplast.no omgående bekrefte ved kvittering at melding om bruk av angreretten er mottatt.

Angrefristen er overholdt hvis kjøperen sender melding om at han/hun vil benytte seg av angreretten, før angrefristen er utløpt.

Hvis kjøperen benytter angreretten, refunderer Webplast.no alle innbetalinger som er mottatt fra kjøperen, med unntak av leveringskostnadene, uten unødig forsinkelse, og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den datoen da Webplast.no mottok melding om kjøperens beslutning om å angre kjøpet. Webplast.no tilbakebetaler med samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kjøperen har bedt om noe annet. Kjøperen vil ikke i noe tilfelle bli pålagt å betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Webplast.no kan holde tilbakebetalingen tilbake inntil Webplast.no har mottatt varene i retur, eller til kjøperen har fremlagt dokumentasjon på at varene er returnert, alt etter hva som kommer først.

Kjøperen skal returnere varene eller levere dem til Webplast.no uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra den datoen da kjøperen informerte om at han/hun vil benytte angreretten – vi blir enige om detaljene rundt tilbakeleveringen når du har kontaktet oss.

Webplast.no kan trekke fra ekstrakostnader til sending av varen hvis kjøperen ved kjøpet selv har valgt og bestilt en dyrere forsendelsesform enn den Webplast.no har tilbudt. Webplast.no kan også trekke fra et beløp hvis varens verdi er forringet, for eksempel hvis varen er skadet eller bærer preg av å være tatt i bruk.

Kjøperen hefter kun for utgifter ved en eventuell forringelse av varenes verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og hvordan de fungerer. Verdiforringelsen ved slik annen håndtering fastsettes blant annet ut fra reduksjonen i varens generelle handelsmessige verdi ved retur, herunder muligheten for å selge varen til en ny kjøper. Kjøperen må være særlig oppmerksom på at brudd på emballasjen kan bety at varen ikke kan selges om igjen og derfor er verdiløs.

Kjøperen skal legge ved en kopi av ordrebekreftelsen når varen sendes i retur. 

Kjøperen gjøres oppmerksom på at varen alltid skal sendes tilbake i forsvarlig emballasje, og kjøperen må sørge for å få kvittering for sendingen.

Vi tar ikke imot pakker som er sendt i oppkrav eller lignende.