POM rør

POM-C som rør

Polyoksymetylen, kjent som POM-C, er karakterisert som en teknisk plast som primært brukes i industrien. Her brukes produktet i en rekke applikasjoner, inkludert produksjonsartikler, skruer, deler i motorrom, styreskinner og maskindeler. POM-C egner seg spesielt til varer hvor det er behov for en pen overflatefinish og/eller sterke finmekaniske egenskaper. POM er et delvis krystallinsk materiale som utmerker seg med høy slagfasthet. Materialet er hardt, stivt og spenstig, og det har lav friksjon og god slitestyrke, med glatte anti-skli overflater.

Viktige egenskaper å være oppmerksom på:

  • Dårlige lim- og lakkegenskaper.
  • Må håndteres forsiktig under større maskinering.
  • Motstand mot de fleste hydrokarboner og baser, men ikke mot estere og mange syrer.
  • Lav vannabsorpsjon.
  • Produktet påvirkes av sollys (UV).
  • Ikke egnet for grov slitasje.

Klarer de fleste utfordringer:

På grunn av sin lave vannabsorpsjon kan rørene benyttes både utendørs og innendørs. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at POM påvirkes av UV-stråling. Den svarte rørvarianten kan benyttes utendørs i begrenset omfang. POM har en brukstemperatur fra -50 °C til ca. +100 °C, men brytes ned av varmt vann over 85 °C. Videre er røret bestandig mot de fleste hydrokarboner og baser, men ikke mot estere og mange syrer.

POM er rengjøringsvennlig og påvirkes vanligvis ikke av de rengjøringsmidlene som brukes i matvareindustrien. POM FG er også godkjent for kontakt med matvarer.

Gode miljøegenskaper:

POM-rør, stenger og plater vi selger er godkjent av RoHS-direktivet og inneholder derfor ikke de stoffene som RoHS-direktivet har utpekt som miljøskadelige.

Les mer Mindre