POM - Rør

POM-C rør

Polyoksymetylen er karakterisert som en teknisk plast som først og fremst brukes i industrien. Her brukes produktet til blant annet produksjonsartikler, skruer, deler i motorrom, styreskinner, maskindeler etc. POM-C egner seg til varer hvor det er behov for en pen overflatefinish og/ eller sterke finmekaniske gjenstander. POM er et delvis krystallinsk materiale som kjennetegnes ved høy slagfasthet. Materialet er hardt, stivt og spenstig, i tillegg har produktet lav friksjon og god slitestyrke, med glatte anti-skli overflater.

Hva bør du være oppmerksom på:

  • Dårlige lim- og lakkegenskaper
  • Må være avslappet under større maskinering
  • Motstand mot de fleste hydrokarboner og baser, men ikke mot estere og mange syrer.
  • Dårlig vannabsorpsjon
  • Produktet angripes av sollys (UV)
  • Produktet er ikke egnet for grov slitasje

 

Klarer de fleste utfordringer

Fordi røremene i liten grad trekker til seg vann, kan de benyttes både utendørs og innendørs. Man bør imidlertid være oppmerksom på at POM påvirkes av UV-stråling, men den svarte rør kan benyttes utendørs i et begrenset omfang. POM har en brukstemperatur på -50 °C til ca. +100 °C. POM brytes ned av varmt vann over 85 °C. I tillegg er røret bestandig mot de fleste hydrokarboner og baser, men ikke mot estere og mange syrer.

POM er rengjøringsvennlig og påvirkes som regel ikke av vanlige rengjøringsmidler som blir brukt i matvareindustrien. POM fg er også godkjent for kontakt med matvarer.

Gode miljøegenskaper

POM rør, stenger og plater vi selger er godkjent av RoHS-direktivet og inneholder derfor ikke de stoffene som RoHS-direktivet har utpekt som miljøskadelige.

Les mer Mindre