POM - Stenger

POM-stenger

POM-C-stenger karakteriseres som teknisk plast, med god styrke og hardhet. I industrien ser man at produktet hovedsakelig blir brukt til blant annet produksjonsemner, maskindeler, tannhjul, deler i motorrom, tanklokk, ruller og hjul, styreskinner osv. POM-C brukes som oftest til emner hvor det er behov for en pen overflate-finish og/eller kraftige finmekaniske emner.

Klarer de fleste utfordringer

Fordi stengene i liten grad trekker til seg vann, kan de benyttes både utendørs og innendørs. Man bør imidlertid være oppmerksom på at POM påvirkes av UV-stråling, men den svarte stangen kan benyttes utendørs i et begrenset omfang. POM har en brukstemperatur på -50 °C til ca. +100 °C. POM brytes ned av varmt vann over 85 °C. I tillegg er stangen bestandig mot de fleste hydrokarboner og baser, men ikke mot estere og mange syrer.

POM er rengjøringsvennlig og påvirkes som regel ikke av vanlige rengjøringsmidler som blir brukt i matvareindustrien. POM fg er også godkjent for kontakt med matvarer.

Gode miljøegenskaper

POM stengerne, plater og rør vi selger er godkjent av RoHS-direktivet og inneholder derfor ikke de stoffene som RoHS-direktivet har utpekt som miljøskadelige.

Les mer Mindre