PEEK stenger

PEEK generelt

Polyetereterketon, også forkortet PEEK, er et delkrystallinsk plastmateriale. Denne typen plast brukes oftest i gjenstander som krever sterke mekaniske egenskaper, samtidig som den har god kjemikaliebestandighet. Imidlertid tåler PEEK ikke kontakt med aceton eller konsentrert svovel- og salpetersyre. PEEK er et plastmateriale med høy styrke, stivhet og hardhet. I tillegg tåler det store temperaturforskjeller, med en brukstemperatur som ligger fra omtrent -65 °C opp til +260 °C, men det kan tåle +300 °C i korte perioder. PEEK har høy formbestandighet ved både lave og høye temperaturer. Denne typen plast egner seg godt til bruk i områder med damp eller fuktighet.

Polyetereterketon kan gammasteriliseres, og derfor brukes materialet ofte i farmasøytisk industri. Plasten har også stor bestandighet mot røntgen- og gammastråler.

Hva kjennetegner PEEK?

  • Høy mekanisk styrke, hardhet og stivhet
  • God kjemikaliebestandighet
  • Høy formbestandighet – ved både høye og lave temperaturer
  • Passer godt i områder med damp og fuktighet
  • Brukstemperatur fra ca. -65 °C opp til +260 °C
  • God dimensjonsstabilitet
  • Gode slitasjeegenskaper

Bruksområder

Hos webplast fås PEEK både i form av plater og stenger. Alle våre plater leveres i en såkalt Food Grade-versjon, det vil si at de er godkjent for kontakt med matvarer. Stengene våre er tilgjengelige i to forskjellige versjoner, en Food Grade-versjon og en lavfriksjonsversjon, som er tilsatt 10 % karbon, PTFE og grafitt, noe som gir stengene en høy PV-verdi.

PEEK kan brukes både innen- og utendørs, da materialet blir svært lite påvirket av UV-stråler. Etter 12 måneders bruk utendørs vil styrken bare være redusert med 1 %.

Når det gjelder brann og kontakt med ild, er PEEK svært vanskelig å antenne, og hvis det skjer, er plasten selvslukkende. PEEK er brannklassifisert V0 etter UL 94.

Bearbeiding

PEEK er en plast som du enkelt kan skjære til selv med vanlig verktøy. Vi anbefaler likevel at du bruker skarpe verktøy for å oppnå best resultat.

Det er også mulig å sveise med ultralyd eller friksjon, men man må være oppmerksom på materialets høye smeltepunkt på over +340 °C.

Du kan lime på PEEK med limtyper som epoksy, silikon og cyanoakrylat.

Gode miljøegenskaper

De PEEK-stengene vi selger, er godkjent i henhold til RoHS-direktivet og inneholder derfor ikke de stoffene som RoHS-direktivet har utpekt som miljøskadelige.

Les mer Mindre