PTFE stenger

Hvilken plast er polytetrafluoretylen?

PTFE, polytetrafluoretylen eller teflon, er et materiale med mange navn. PTFE er en høykrystallinsk plast som tilhører gruppen fluorplast. Denne typen plast kjennetegnes av utrolig lave friksjonsegenskaper, dårlige slitasjeegenskaper og lav styrke. Polytetrafluoretylen har imidlertid en fantastisk kjemikaliemotstand når det gjelder syrer, basiske stoffer og løsemidler. Teflon har dessuten gode elektriske og dielektriske egenskaper. Dette materialet kan brukes både inne og ute, da teflon er UV-resistent og dermed ikke blir skadet av solens stråler.

Hos webplast.no har vi PTFE i både plater og stenger.

Hva er PTFE egnet til?

Visse typer av denne plasten er godkjent for kontakt med matvarer, og dette egner den seg godt til da den ikke blir angrepet av mikroorganismer, og i tillegg har den ingen fuktighetsabsorpsjon. I hverdagen kjenner vi PTFE fra belegget på gryter og panner. Dette er mulig fordi PTFE kan brukes innenfor et utrolig stort temperaturområde, som varierer fra -200 °C opp til +260 °C. Dette er også grunnen til at plasttypen oftest brukes i matvare- og maskinindustrien til kar, tanker, varmevekslere, filtre, isolatorer, glideelementer osv.

NB: Man må være oppmerksom på at dette materialet utvikler skadelige gasser ved brann.

Bearbeiding av teflon

Det er mulig å bearbeide PTFE med vanlige verktøy, men det anbefales at maskinene kjører med høy hastighet og lav stramming. I tillegg bør man sørge for kjøling under skjæring, da dette vil minimere spenninger.

Teflon er et langsponet materiale, og derfor må dette tas hensyn til ved bearbeiding. Dette materialet kan ikke limes.

Gode miljøegenskaper

De PTFE-platene og stengene vi selger er godkjent i henhold til RoHS-direktivet og inneholder derfor ikke de stoffene som RoHS-direktivet har utpekt som miljøskadelige.

Les mer Mindre