ABS plater

ABS-plater er en hard glansfull plast til innendørsbruk.

ABS er en forkortelse for akrylnitril-butadien-styren, som tilhører de amorfe termoplasttypene som ikke er et transparent materiale. ABS har gode mekaniske egenskaper som stor overflatehardhet og dimensjonsstabilitet. Denne plasttypen har i tillegg god slagfasthet og ripebestandighet, noe som også gjelder i kulde. Egenskapene til ABS-plast stammer fra de forskjellige plasttypene som er satt sammen, stivhet og styrke stammer fra akrylnitril og seigheten fra butadiengummi. Omkostningene ved fremstillingen av ABS er høye i forhold til andre polymerer, men oppveies av egenskapene til ABS, f.eks. den fremragende hardheten, seigheten, glansen og den elektriske isoleringen. Produktet har en brukstemperatur fra ca. -40 °C til +80 °C.

Plasttypen har svak bestandighet overfor organiske løsemidler og UV-stråling og er dermed ikke egnet til utendørsbruk.

Hva brukes plasten til?

Materialet kan benyttes til mange forskjellige formål. Blant annet blir ABS brukt til LEGO-klosser, som de fleste i verden kjenner til. Dessuten benyttes det blant annet til kabinetter til telefoner, datamaskiner, skrivere, interiørdeler til biler og kofferter. I industrien bruker man det ofte til innvendige kabinetter, primært i kjøle- og fryseskap.

Plasten har god kjemikaliebestandighet når det gjelder svake vandige løsninger av syrer, baser og salter, men begrenset bestandighet overfor olje og fett. ABS tåler ikke løsemidler.

Bearbeiding

På e-plast selger vi forskjellige størrelser og tykkelser av ABS. Dessuten er det i de fleste tilfeller mulig å få skåret til platen etter mål. ABS er forholdsvis lett å arbeide med, og det er derfor mulig å bearbeide materialet med vanlig sponbearbeidende utstyr. I tillegg kan plasten termoformes, limes og sveises, og da er det mulig å overflatebelegge ABS.

Gode miljøegenskaper

De ABS-platene vi selger, er godkjent i henhold til RoHS-direktivet og inneholder derfor ikke de stoffene som RoHS-direktivet har utpekt som miljøskadelige. 

Les mer Mindre