Fuktisolering

Effektiv fuktsperre med TEFOND®-systemet

TEFOND® fuktsperresystem sikrer en rask og effektiv drenering av husets yttervegger. Har du for eksempel problemer med en fuktig kjeller, kan det være en god løsning å grave ut rundt huset og kle muren med TEFOND® fuktsperresystem. Systemet kan også anbefales på det varmeste hvis du uansett skal grave opp rundt huset i forbindelse med for eksempel kloakkarbeid, eller hvis du skal etterisolere kjellerveggene. Med TEFOND® fuktsperresystem er du sikret mot fremtidige fuktproblemer, og siden det er lett å montere, er det en stor fordel å gjøre det som et forebyggende tiltak. Du sover godt om natten når du vet at det ustadige og til tider svært våte, norske været ikke vil bli noe problem for huset når du har fuktisolert det med TEFOND®.

Sikrer huset mot farlige kjemikalier i jorden 

TEFOND®-systemet fungerer fantastisk godt som fuktisolering i kjellervegger, men i tillegg er det spesielle polyetylenmaterialet (HDPE) også motstandsdyktig mot kjemikalier i jorden og i diverse byggematerialer. Med en fuktsperre bestående av TEFOND® vil eventuelle kjemikalierester i jorden ikke kunne trenge inn i huset og skade inneklimaet og dermed husets beboere.  
Røtter fra trær og store busker rundt huset kan i noen tilfeller også bli et problem for yttermurene, men også her kan TEFOND® hjelpe deg og huset ditt. Røttene kan nemlig ikke trenge gjennom den spesielt sterke plasttypen, og du behøver derfor ikke å frykte at det grønne omkring huset skal utgjøre en risiko for deg. 

Slipp kalde vegger 

På grunn av den helt spesielle knoppstrukturen til TEFOND® kan systemet også brukes til å hindre kalde og fuktige innervegger. Knoppstrukturen fungerer slik at det dannes små lommer med luft hvis materialet er montert med knoppene inn mot yttermuren. Disse luftehullene mellom TEFOND® og yttermuren høyner isoleringen gjennom veggen og øker temperaturen og motvirker samtidig fuktdannelse. 
I tillegg brukes TEFOND®-systemet også til torvtak, der plasten danner en hard membran mellom taket og de platene og plantene du ønsker å ha på taket. Her drenerer TEFOND® og sørger for at røttene ikke kan trenge gjennom taket og ødelegge noe. 

Enkel montering

Platen har stor slagfasthet, og det er et produkt som takket være knoppstrukturen gir den helt spesielle overflatestrukturen som tillater både lufting og drenering. På tross av sine mange gode egenskaper er TEFOND®-systemet ikke særlig komplisert å montere. TEFOND®-systemet leveres på ruller, og behovet ditt avgjør monteringsmetoden. I noen tilfeller skal du montere det loddrett og i andre vannrett, men uansett så er knoppsystemet utviklet slik at det er lett for deg som kunde å arbeide med. Knoppene i TEFOND® klikkes sammen, og i noen tilfeller skal det også brukes et spesielt tetningsbånd (butylbånd), oppe ved sokkelen der det festes en kantlist med spiker som hindrer at det renner vann ned mellom knoppene, og profilen festes med spiker i Leca-blokker og betong. Hvis du skal bruke systemet som fuktbeskyttelse, monteres TEFOND® bare ved hjelp av den mekaniske funksjonen.

TEFOND®-systemet er dermed et komplett fuktisoleringssystem bestående av alle de komponentene som er nødvendige for å fullføre akkurat din montering – hvert produkt har en monteringsveiledning på siden. 
Det verktøyet som skal brukes i forbindelse med monteringen, er målebånd, kniv, vater, hammer og gummihammer. Det er dermed helt vanlig håndverktøy som de fleste har hjemme i utgangspunktet. 

Det er 30 års reklamasjonsrett på TEFOND® fuktisoleringsmembraner.

Les mer Mindre