PERSONVERNERKLÆRING FOR WEBPLAST.NO

 

1. GENERELT

1.1 Denne erklæringen beskriver hvordan Nordisk Plast samler inn og behandler personopplysningene som du gir oss, og som vi samler inn om deg via Nordisk Plasts hjemmeside, webplast.no

2. KONTAKTOPPLYSNINGER TIL DEN BEHANDLINGSANSVARLIGE

2.1 Nordisk Plast er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi samler inn.

2.2 Nordisk Plast har felles behandlingsansvar med Facebook for personopplysninger som samles inn ved hjelp av Facebooks analyseverktøy, «Facebook sideinnsikt», når du besøker Facebook-siden vår. Les mer under pkt. 3.4.

2.3 Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å benytte deg av en eller flere av rettighetene dine som står beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte:

Nordisk Plast / webplast.no
Virkevangen 80
8960 Randers SØ

Tlf.nr.: 52 01 08 57
E-post: kontakt@webplast.no
CVR 44065118

3. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN, TIL HVILKE FORMÅL OG RETTSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

3.1 Når du besøker webplast.no, samler vi inn opplysninger om din bruk av hjemmesiden, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker, IP-adressen din, herunder nettverksplassering, og informasjon om den enheten du bruker til å besøke webplast.no. Vi samler også inn opplysninger om hvilke varer og tjenester du klikker på og legger i handlekurven. Opplysningene samles inn bl.a. ved bruk av informasjonskapsler når du samtykker til dette via informasjonskapselbanneret vårt. Les mer i retningslinjene for informasjonskapsler (ved å klikke på det lille ikonet i nedre venstre hjørne av nettstedet).

3.1.1 Formålet er

3.1.1.1 å utarbeide statistikk, slik at vi kan analysere hvordan kundene våre bruker og ferdes på webplast.no, slik at vi kan optimere brukeropplevelsen og funksjonaliteten på hjemmesiden

3.1.1.2 å gi deg forslag til produkter på webplast.no som vi tror du kan være interessert i

3.1.1.3 å foreta markedsføring av produktene våre overfor deg, herunder via Facebook og Google

3.1.1.4 å forbedre sikkerheten på webplast.no

3.1.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning art. 6, nr. 1., bokstav a.

3.2 Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på webplast.no, samler vi inn opplysningene du oppgir, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnr., betalingsmetode, opplysninger om kjøpstidspunkt, hvilke produkter du kjøper og eventuelt returnerer, leveringsønsker samt opplysninger om IP-adressen som bestillingen er gjort fra.

3.2.1 Formålet er

3.2.1.1 at vi kan opprette deg som kunde og levere produktene som du har bestilt og i øvrig oppfylle avtalen vår med deg

3.2.1.2 å kunne administrere rettighetene dine til å returnere og reklamere

3.2.1.3 å forhindre bedrageri

3.2.1.4 at vi kan overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap

3.2.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning art. 6, nr. 1., bokstav b (pkt. 3.2.1.1. – 2.), bokstav c (pkt. 3.2.1.4) og bokstav f (pkt. 3.2.1.3.).

3.3 Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt, samler vi inn opplysninger om navnet ditt, e-postadressen din og IP-adressen din. Vi samler også inn opplysninger om når du meldte deg på nyhetsbrevet, når du meldte deg av nyhetsbrevet, samt opplysninger om hvor og når du åpner nyhetsbrevet.

3.3.1 Formålet er

3.3.1.1 å kunne levere nyhetsbrev til deg

3.3.1.2 å utarbeide statistikk til bruk for optimering av nyhetsbrevene, og til markedsføring av tjenestene våre

3.3.1.3 å kunne dokumentere samtykket ditt til å motta nyhetsbrevet

3.3.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning art. 6, nr. 1, bokstav f.

3.4 Når du besøker Facebook-siden vår, bør du være oppmerksom på at vi bruker Facebooks analyseverktøy «Facebook sideinnsikt» for å få statistikk over besøkende og for å få innsikt i brukernes atferd på Facebook-siden vår, herunder antall liker-klikk, hvem som liker, antall sidevisninger og samhandlinger med siden, tilbakekalling av liker-klikk, rekkevidden til oppslag mv.

I den forbindelse samler vi og Facebook inn opplysninger som felles behandlingsansvarlige. Når du besøker vår Facebook-side, får du tilgang til informasjon om denne behandlingen. Du finner flere opplysninger her

Vi og Facebook har inngått en avtale om felles behandlingsansvar. Du kan lese avtalen her

4. BERETTIGEDE INTERESSER SOM GJELDER VED BEHANDLINGEN

4.1 Som nevnt ovenfor behandler vi personopplysningene dine delvis på bakgrunn av interesseavveiningsregelen i personvernforordningens artikkel 6, nr. 1, bokstav f. Vi har foretatt en avveining av våre berettigede interesser i å foreta markedsføring, forbedre webplast.no, sikkerheten og forhindre bedrageri samt dine interesser for å sikre at dine interesser, grunnleggende rettigheter og frihetsrettigheter ikke overstiger våre interesser. Vil du ha flere opplysninger om avveiningen vi har foretatt, kan du kontakte oss på adressen som står under pkt. 2.

5. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

5.1. Opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og ordrenummer og spesifikke leveringsønsker videresendes til Blue Water Shipping eller en annen transportør som leverer de varene du har bestilt, til deg. Ved kjøp av varer som vi ikke har på lager, kan de nevnte opplysningene utleveres til produsenten eller importøren av den gjeldende varen, som i så fall står for leveringen.

5.2 Personopplysninger kan utleveres til offentlige myndigheter hvis vi er forpliktet til dette ved lov, eller til politiet ved mistanke om lovbrudd eller som et ledd i en etterforskning av konkrete lovbrudd. Opplysninger om et kjøp, herunder hvem som har foretatt kjøpet og hvor varen er levert, kan utleveres til kortutstederen hvis kortholderen opplyser at kortet er misbrukt i forbindelse med det konkrete kjøpet.

5.3 Opplysninger kan utleveres til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi benytter eksterne samarbeidspartnere til blant annet drifting, teknisk drift og forbedringer av webplast.no, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til å la kunder vurdere virksomheten vår og produktene våre. Disse virksomhetene er databehandlere og behandler opplysninger som vi er behandlingsansvarlig for, på våre vegne. Databehandlere kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss og er underlagt fortrolighet om disse.

5.4 To av disse databehandlerne, Google Analytics ved Google LLC. og Facebook Inc. er etablert i USA. Vi har sikret de nødvendige garantiene for overføring av opplysninger til USA, men selve lovhjemmelen er på nåværende tidspunkt under behandling i EU.

6. DINE RETTIGHETER

6.1 Vi, som behandlingsansvarlig, må opplyse deg om rettighetene dine for å skape åpenhet omkring behandlingen av opplysningene dine. Vil du benytte deg av rettighetene dine, kan du kontakte oss. Du finner kontaktopplysningene våre under pkt. 2.

6.2 Rett til innsikt

6.2.1 Du har rett til å få innsikt i blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som ev. finnes samt innsikt i hvor opplysningene stammer fra. Du har også rett til å motta en kopi av disse opplysningene.

6.3 Rett til retting

6.3.1 Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet.

6.4 Rett til sletting

6.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av personopplysningene dine slettet av oss, f.eks. hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfang det er nødvendig å fortsette å behandle opplysningene dine , f.eks. for å overholde våre rettslige forpliktelser, eller for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine.

6.5 Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring 

6.5.1 Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine til utelukkende å bestå av oppbevaring. I så fall kan vi kun behandle opplysningene etter samtykke fra deg eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. 

6.6 Rett til dataportabilitet

6.6.1 Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger som du har gitt oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

6.7 Rett til å protestere

6.7.1 Du har til enhver tid rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine med henblikk på direkte markedsføring, herunder profilering som ev. foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring. Du har også til enhver tid rett til, av grunner som vedrører din personlige situasjon, å protestere mot behandling av personopplysningene dine som vi foretar på grunnlag av våre berettigede interesser, som nevnt i pkt. 3 og 4.

6.8 Rett til å trekke tilbake samtykket

6.8.1 Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke som du har gitt oss til å behandle personopplysninger.

6.9 Rett til å klage

6.9.1 Du har til enhver tid rett til å sende en klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner et klageskjema og kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no

7. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

7.1 Opplysninger som samles inn om din bruk av webplast.no jf. pkt. 3.1., slettes når informasjonskapselen utløper. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler (ved å klikke på det lille ikonet i nedre venstre hjørne av nettstedet).

7.2 Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med at du har meldt deg på nyhetsbrevet vårt, jf. pkt. 3.3., slettes når du trekker tilbake samtykket ditt til å motta nyhetsbrevet, med mindre vi har et annet grunnlag for å behandle opplysningene. Vi kan likevel lagre dokumentasjon for samtykket ditt i 2 år etter at vi sist sendte deg elektronisk markedsføring.

7.3 Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med kjøp som du har gjennomført på webplast.no jfr. pkt. 3.2, slettes som utgangspunkt 2 år etter utgangen av kalenderåret hvor du foretok kjøpet ditt. Opplysninger kan likevel lagres i lengre tid hvis vi har et berettiget behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller hvis oppbevaringen er nødvendig for å oppfylle lovkrav. Regnskapsmaterialet oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle kravene i bokføringsloven.

8. SIKKERHET

8.1 Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysningene dine blir slettet ved et uhell eller ulovlig, går tapt, endres eller forringes, at de blir misbrukt og at uvedkommende skal få tilgang til dem.

8.2 Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få tilgang til personopplysningene dine for å utføre arbeidet sitt, har tilgang til disse.

9. ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

9.1 Dersom vi foretar endringer i personvernerklæringen vår, skjer det alltid direkte i erklæringen på webplast.no. Du kan alltid lese gjeldende personvernerklæringer på webplast.no.

10. VERSJONER

10.1 Dette er versjon 2 av Nordisk Plasts personvernerklæring, datert 27. april 2021.